25 Temmuz 2013 Perşembe

Entity Framework Giriş

      Merhabalar, bu yazımızda Entity Framework'e giriş yapacağız ve verileri çekip datagridview'de görüntüleme yapacağız.Entity Framework'ü mutlaka öğrenin derim ben.. İlk olarak Entity Framework (EF) bağlantısını nasıl yapacağımızı anlatacağım. Solutions Explorer penceresinde projemize sağ tıklayıp Add > New Item diyoruz ve karşımıza çıkan pencereden yan taraftan Data sekmesini seçiyoruz ve ADO.NET Entity Data Model seçeneğini seçip Add butonuna tıklıyoruz.       Arkasından Generate Database'i seçip Next'e tıklıyoruz. Kullancağımız veri tabanını seçiyoruz ve next'e tıklıyoruz. Eğer kullanacağımız veri tabanımızı combobox'da göremiyorsak New Connection butonuna tıklıyoruz. Bilgisayarımızın adını giriyoruz, alt taraftan da veri tabanımızı seçiyoruz ve tamama tıklıyoruz. Şimdi açılan pencereden ise projemizde kullanacağımız tablo view ve store procedure'leri seçip finish diyoruz.


      Daha sonra ise projemize gelelim. Projemize bir adet buton ve datagridview ekleyelim. Arkasından ise global değişken olarak entity framework'ümüz için bağlantı nesnesini oluşturalım.


LisansTezi_VTEntities entity = new LisansTezi_VTEntities();

      Butonumuzun click event'ına ise şu kodları yazıyoruz:


var sorgu = from veriler in entity.TBL_Firma select veriler;
dataGridView1.DataSource = sorgu;

      İşte bu kadar kolay :) Önceden olsa connectionstring ve komut cümleleri filan yazacaktık, bunları bağlayacaktık filan. Ama gördüğünüz üzere Entity Framework ile bunu iki üç satır kod ile yaptık. bir sonraki yazımda EF'de kayıt ekleme silme güncelleme gibi işlemleri anlatacağım, herkese iyi çalışmalar.


24 Temmuz 2013 Çarşamba

C# ile Stored Procedure Kullanımı

      Merhabalar bir önceki yazımda SQL Server'da Stored Procedure (SP) oluşturmayı anlatmıştım. Şimdi ise bu oluşturduğumuz SP'yi uygulamalarımızda nasıl kullanacağımıza bakacağız. Ben örnek olarak C# dilinde kayıt ekleyebileceğimiz basit bir uygulama yapacağım. 

      Öncelikle bir adet form uygulaması açalım ve 4 adet textbox ve birer tane datetimepicker ile buton ekleyelim. ilk olarak kullanacağımız SP'yi yazalım. Kayıt ekleyeceğimiz SP şu şekilde olacak:


CREATE PROCEDURE sp_uye_ekle
@UyeAdi nvarchar(50),
@UyeSoyadi nvarchar(50),
@UyeTel nvarchar(50),
@UyeMail nvarchar(50),
@Baslangic_Tarihi datetime
AS
BEGIN
      SET NOCOUNT ON;
      INSERT INTO UyeTablosu
      VALUES(@UyeAdi, @UyeSoyadi, @UyeTel, @UyeMail, @Baslangic_Tarihi)
END

      Gördüğünüz gibi dışarıdan ad, soyad, telefon, mail ve kayıt tarihini alıyoruz. ID otomatik artan olduğu için burada kullanmadık. Execute deyip derliyoruz SP'mizi. Bir önceki yazımda buna değinmiştim. Şimdi gelelim bunu C# içerisinde nasıl kullanacağımıza, ilk olarak global değişken olarak bağlantı ve komut nesnelerimiz tanımlıyoruz. 


SqlConnection baglanti = new SqlConnection();
SqlCommand komut = new SqlCommand();

Daha sonra ise Form_Load kısmına ConnectionString ifademizi yazıp bağlantımızı açıyoruz arkasından.


baglanti.ConnectionString = "……"; //ConnectionString ifademiz gelecek buraya
baglanti.Open();

Butonumuzun click event'ına gelelim şimdi, kodlarımız şu şekilde: 


komut.Connection = baglanti;
komut.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

komut.CommandText = "sp_uye_ekle";

komut.Parameters.Add("@UyeAdi", adTXT.Text);
komut.Parameters.Add("@UyeSoyadi", soyadTXT.Text);
komut.Parameters.Add("@UyeTel", telTXT.Text);
komut.Parameters.Add("@UyeMail", email);
komut.Parameters.Add("@Baslangic_Tarihi",            Convert.ToDateTime(dateTimePicker1.Value.ToShortDateString()));
komut.ExecuteNonQuery();
komut.Parameters.Clear();

      Burada dikkat edeceğimiz noktalar ise komut değişkenimizin tipini Stored Procedure olarak belirtmemiz, CommandText kısmına SQL sorgusu yerine SP'mizin adını yazmak, parametrelerimizi eklerken tiplerine dikkat etmek ve son olarak da parametrelerimizi Clear ile temizlemek, yoksa daha sonra tekrar SP'yi çalıştıracağımızda hatalar ile karşılaşıyoruz. 
Store Procedure oluşturmayı ve bir uygulama içinde kullanmayı öğrenmiş olduk. Entity framewok yada LinQ ile uğraşanlar bu şekilde ConnectionString yazmayı sevmezler :) Bir sonraki yazımda Entity Framewoka giriş yapacağım bende. Daha sonra Entity Framework içinde de Store Procedure nasıl kullanılır değineceğiz. Herkese iyi çalışmalar :)


23 Temmuz 2013 Salı

SQL Server'da Stored Procedures Yazmak

      Merhabalar, bugün veri tabanı ile uğraşan herkesin işine yarayacak bir konuya değiniyorum. Stored Procedures (SP) kullanımı çok kolay ve etkili bir yapıdır. Sorgularımızın cevaplarını çok hızlı bir şekilde döndürmektedir. Peki bunun nasıl yapıyor? SP'ler Database SErver'ın içinde tutulur ve sadece ilk çalıştırıldıkları anda derlenirler. Her çalıştırmada derlenme işlemi olmadığından daha hızlı çalışmaktadır. SP ile tablolarımızdan veri çekme, tabloya veri ekleme, silme ve veriyi güncelleme gibi işlemleri kolaylıkla yerine getirebilmekteyiz. 

      Peki SP nasıl yazılır? İlk olarak SQL Server'ı açıyoruz. hangi database için SP yazacaksak o database'in başındaki + işaretine tıklıyoruz. Sonra Programmability'in yanındaki + işaretine tıklıyoruz. Store Procedures sekmesine tıklıyoruz ve New Stored Procedure'a tıklıyoruz.Bu adımları yaptıktan sonra karşımıza şöyle bir pencere gelecektir.      Bu pencere gözünüzü korkutmasın yapılacak işlemler gayet basit. 1 numaralı yerde SP'ye isim veriyoruz. 2 numaralı kısımda ise SP'miz dışarıdan parametre alacaksa onu belirtiyoruz. Parametrenin türünü ve belirtmeyi ve parametrenin başına @ işareti koymayı kesinlikle unutmuyoruz. 3 numaralı kısımda ise veri çekme, ekleme, silme ve veriyi güncelleme gibi sql cümleciğini yazıyoruz.
      Şimdi basit bir sorgu yazalım ve çalıştıralım. Kişiler tablosundan Kisi_ID'si girilen kişinin verilerini görüntüleyelim. Ben 1 numaradaki isim kısmına SP_kisicek diyorum. Dışarıdan bir parametre alacağız, o da kişinin ID'si bu yüzden 2 numaralı kısıma ise @id isminde bir parametre tanımlıyorum... Sorgumuz şu şekilde olacak

CREATE PROCEDURE SP_kisicek
@id int
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;
SELECT * FROM TBL_Kisi WHERE Kisi_ID=@id
END
GO

Sorgumuzu yazdıktan sonra Execute butonuna tıklayarak derliyoruz ve hata var ise görüyoruz. Peki yazdığımız bu SP'yi nasıl çalıştırıp test edeceğiz? SQL Serverda  New Query diyerek yeni bir sorgu açıyoruz ve exec SP_kisiekle 1 diyoruz.. bize Kisi_ID'si 1 olan kişinin verileri gelecektir. Ayrıca ekleme silme güncelleme gibi işlemleri de yapabiliriz. Veri eklemek istersek kodlarımız şu şekilde olacak:

CREATE PROCEDURE SP_havuzekle
@id int,
@ad nvarchar(50)
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;
INSERT INTO TBL_Havuz VALUES (@id, @ad)
END
GO

      !!! Dikkat etmemiz gereken noktalar birden fazla parametre olduğu için parametreleri virgül ile ayırıyoruz ve eğer ID değişkenimizi otomatik artan yaptıysak ekleme sorgusunda yazmıyoruz. 
      Silme işleminde ise parametre olarak sadece ID değişkenimizi alacağız ve ID'si bu girilen ID'ye eşit olan verileri sileceğiz. 
      Güncelleme işleminde ise parametre olarak Primary key'imizi ve güncelleyeceğimiz veriyi alıyoruz. Daha sonra ise sorgumuzu yazıyoruz ve çalıştırıyoruz.

      Son olarak söyleyeceğim yazdığınız Stored Procedures üzerinde değişiklik yapacaksanız Object Explorer penceresinde SP yazma işleminde yaptığımız işlemleri yapıp kendi yazdığımız SP'nin üzerine geliyoruz ve Modify diyoruz. Daha sonra değiştirmek istediğimiz kısımları değiştirip tekrardan Execute diyerek derliyoruz. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere :)


22 Temmuz 2013 Pazartesi

SQL Server Tablo Değişikliği Hatası

      Merhabalar, SQL Server kullanan herkes bu hata ile mutlaka karşılaşmıştır.
Saving changes is not permitted. The changes you have made require the following tables to be dropped and re-created. You have either made changes to a table that can't be re-created or enabled the option Prevent saving changes that require the table to be re-created.

      Bu hatayı almamızın nedenleri ise şunlardır:
*  Primary key ekleme/değiştirme
*  Foreign key ekleme/değiştirme
*  Yeni bir kolon ekleme
*  Varolan bir kolonu silme
*  Kolon özelliklerini değiştirme

      Yapmamız gereken işlem çok basit. Öncelikle Tools sekmesinden Options menüsüne giriyoruz. Karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek.


      Yan kısımdan Designer kısmından Table and Database Designer seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra ise resimde de işaretleyerek belirttiğim kısımdaki tick işaretini kaldırıyoruz. Hepsi bu kadar, herkse iyi çalışmalar...


29 Haziran 2013 Cumartesi

Web Servis ile TC Kimlik No Doğrulama

      Merhabalar, şimdi web servis kullanarak tc kimlik numaramızın doğrulamasını yapacağız. Web servisin ne olduğuna bakalım öncelikle; Web servisler modern internet döneminin XML mesajlaşma tabanlı entegrasyon yöntemi ya da diğer bir deyişle api’leridir. Web servisler çok amaçlı kullanılabilirler. Öncelikli amaçlar arasında, farklı sistemlerin birbirine entegrasyonu – mesajlaşması bulunmaktadır. Veri alışveriş yöntemine ait standartlar olduğundan dolayı web servisler platform bağımsızdır. Yani, .Net ile yazılan bir web servis java uygulamalarında kullanılabildiği gibi, java ile yazılmış bir web servis aynı mantıkla, .Net uygulamalarında ve ASP.Net web sitelerinde kullanılabilir.
      Uygulamaya geçelim şimdi de. Öncelikle Google’a tc no doğrula yazarak https://tckimlik.nvi.gov.tr/ sitesine giriyoruz.


      Resimde işaretli olan yerde sitenin bizim kullanmamıza izin vermiş olduğu web servisi görmekteyiz. Son olarak da şunu belirteyim bu uygulamayı isterseniz Asp.Net’de isterseniz Windows Form Uygulaması olarak yapabilirsiniz. Ben form uygulaması yapacağım şimdi. Form üzerine 4 textbox, 5 label ve 1 buton ekliyoruz. Uygulamamızın görüntüsü şu şekilde olacak..


      İlk olarak Solutions Explorer’daki References’a sağ tıklayıp Add Service Reference diyoruz ve açılan penceredeki adres kısmına https://tckimlik.nvi.gov.tr/Service/KPSPublic.asmx?WSDL linkini yapıştırıyoruz ve GO butonuna basıyoruz.  Bu butona tıklayınca web servis üzerinden kullanabileceğimiz fonksiyonlar görünmektedir.  İsterseniz resim üzerinde işaretli olan yerden servisin ismini değiştirebilirsiniz. Ben değiştirmedim, eğer değiştirirseniz kodlarda ServiceReference1 yazan yere verdiğiniz ismi yazacaksınız.


Daha sonra ise butonun click event’ına şu kodları yazıyoruz:

var client = new ServiceReference1.KPSPublicSoapClient();

var cevap = client.TCKimlikNoDogrula
            (Convert.ToInt64(textBox1.Text), textBox2.Text.Trim().ToUpper(),
             textBox3.Text.Trim().ToUpper(), Convert.ToInt32(textBox4.Text));

label1.Text = "Sonuc : " + cevap.ToString();


      Öncelikle eklediğimiz web servisin fonksiyonlarına ulaşmak için istemciye (client) ait client adında bir nesne tanılmıyoruz ve daha sonra bu istemci ile servisin TCKimlikNoDogrula fonksiyonuna ulaşıyoruz. Bu fonksiyon bize boolean türünde yani true yada false şeklinde bir cevap gönderiyor. Biz bunu cevap isminde bir değişkene atıyoruz ve en son olarak da bunu label ile ekranda görüntülüyoruz.
      Web servisleri her zaman kullanabileceğimiz bir teknolojidir ve bence kesinlikle öğrenilmesi gerekmektedir. Siz uygulama geliştirdiğiniz şirketin web servislerini kullanarak uygulamanızın şirketin sistemi ile entegre bir şekilde çalışmasını sağlamış olacaksınız. Bu örnekleri artırmak tabii ki de mümkün, tavsiyem öğrenmenizdir arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar...


18 Mayıs 2013 Cumartesi

Word'de Sayfa Numaralandırma


      Merhabalar arkadaşlar Word kullanan herkesin başına gelen bir durumdan bahsetmek istiyorum. Özellikle de tez yazan arkadaşlarımın işine yarayacak.

      Örneğin elimizde 25 sayfalık bir Word belgesi olsun. Biz ilk 6 sayfayı Romen rakamlarıyla 7'den sonrasını ise normal rakamlar ile 1'den başlayarak numaralandırmak isteyelim. Bunun için öncelikle 6 sayfamızın sonuna geliyoruz ve şu yolu izliyoruz:

Sayfa Düzeni -->  Kesmeler --> Sonraki Sayfa’ya tıklıyoruz.

      Sonra ilk sayfaya gidiyoruz ve ekle menüsünden Sayfa Numarasına tıklayıp numaranın nerede görüneceğini seçiyoruz.      Sonra şekilden görüldüğü gibi Sayfa Numarası kısmından Sayfa Numaralarını Biçimlendir diyoruz ve Romen rakamlarını seçiyoruz.

      Daha sonra ise ikinci kısmımızın başı olan 7 sayfaya geliyoruz ve aynı işlemleri tekrar ediyoruz. Bu sefer açılan o küçük pencereden normal rakamları ve Sayfa Numaralandırma kısmından Başlangıç’ı seçiyoruz ve başlangıç değerimizi 1 yapıyoruz. Bu şekilde sayfamızın bir kısmını Romen rakamlarıyla numaralandırırken diğer kısımlarını normal sayılarla numaralandırıyoruz. Siz isterseniz aynı yöntemle 2,3,4… bölüme bölebilirsiniz. Umarım işinize yarar, iyi çalışmalar...
20 Nisan 2013 Cumartesi

C# - Excel Aktarma ve Grafik Çizdirme

      Merhabalar, bu yazımda hepimizin işine yarayabilecek bir uygulamadan bahsedeceğim. Uygulamamızda random olarak ürettiğimiz 10 adet sayıyı Excel'e kaydeteceğiz ve grafik çizdireceğiz. İlk iş olarak Solutions Explorer penceresindeki References'e sağ tıklayıp Add Reference diyoruz. Açılan penceren Microsoft Office 14.0 Object Library ve Microsoft.Office.Interop.Excel'i ekliyoruz. Daha sonra using kısmında bunları belirtmemiz gerekiyor. using kısmına şunu ekliyoruz:

using OfficeExcel = Microsoft.Office.Interop.Excel;

      Öncelikle 10 random sayı üretiyoruz. Kod:         

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    ArrayList liste = new ArrayList();
    Random sayi = new Random();
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        liste.Add(sayi.Next(0, 100));
    }
    ExcelAktar(liste);
}

      Sayılarımızı rastgele ürettik ve ExcelAktar fonksiyonumuza gönderdik. Kod:

static OfficeExcel.Application ExcelUygulama = new OfficeExcel.Application();
static OfficeExcel.Workbook ExcelKitap = ExcelUygulama.Workbooks.Add(Type.Missing);
static OfficeExcel.Worksheet ExcelSayfa = ExcelUygulama.ActiveSheet;
public void ExcelAktar(ArrayList liste)
{
   ExcelUygulama.Visible = true;
            
   //dizimizi excele aktarıyoruz öncelikle
   for(int i = 0; i < liste.Count; i++)
   {
       object hucre1 = ExcelSayfa.Cells[i+2, 2];
OfficeExcel.Range bolge1 =ExcelSayfa.get_Range(hucre1, hucre1);
bolge1.Value2 = liste[i];
   }

//grafik çizmek için gerekli nesnemizi oluşturduk öncelikle...
OfficeExcel.ChartObjects grafikciz = (OfficeExcel.ChartObjects)ExcelSayfa.ChartObjects(Type.Missing);
//grafiği nasıl çizeceğimi belirledim.. 4 parametre kullandık bu alanı belirtmek için
//1-soldan uzaklığı.. 2-üstten uzaklığı.. 3-alanın genişliği.. 4-alanın yüksekliği..
OfficeExcel.Chart grafik = grafikciz.Add(240, 15, 300, 300).Chart;
//burada excelden hangi hücredeki verileri kullarak grafik çizeceğimi belirttim
OfficeExcel.Range cizimalan = ExcelSayfa.get_Range("B2""B" + (liste.Count + 1));
//çizimimizi yaptırıyoruz..
grafik.SetSourceData(cizimalan, Type.Missing);
//grafiğimizin çizim şekli.
grafik.ChartType = OfficeExcel.XlChartType.xlLineMarkers;
//dosyayı kaydeteceğimiz yol.. ve kaydetme işlemi
string yol = @"C:\Users\PC\Desktop\" + DateTime.Now.ToShortDateString() + ".xlsx";
ExcelKitap.SaveAs(yol, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, OfficeExcel.XlSaveAsAccessMode.xlNoChange, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing);
        
}

        İşte bu kadar basit. istediğiniz gibi kodları düzenleyebilirsiniz. dosyayı kaydeteceğiniz yeri, hangi hücrelere veri kaydeteceksiniz, grafiğin çizim alanı, grafik tipi, hangi verileri kullanarak grafik çizeceksiniz vs vs vs...  Kolay gelsin :)


C# - Word'e Veri Aktarma

      Merhaba arkadaşlar, bu yazımda C# ile veri tabanından çekip datagridview'da görüntülediğimiz verileri word belgesine aktarmaktan bahsedeceğim. Öncelikle Solutions Explorer penceresindeki References'e sağ tıklayıp Add Reference diyoruz. Açılan penceren Microsoft Office 14.0 Object Library ve Microsoft.Office.Interop.Word'ü ekliyoruz. Daha sonra using kısmında bunları belirtmemiz gerekiyor. using kısmına şunu ekliyoruz:
using Word = Microsoft.Office.Interop.Word;

      Ben ilk başta basit bir entity framework sorgusu ile verilerimi datagridview'a aktardım. Daha Sonra WordAktar isminde bir fonksiyon yazdım. Kodlarım:


//öncelikle word uygulamasını ve dokümanını oluşturuyoruz.
static Word.Application WordUygulama = new Word.Application();
Word.Document WordDocument = WordUygulama.Documents.Add(Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing);
public void WordAktar()
{
     //word'ü görünür yaptık ve A4 formatında olduğunu belirttik
     WordUygulama.Visible = true;
     WordDocument.PageSetup.PaperSize = Word.WdPaperSize.wdPaperA4;
            
     //yazının sağa dayalı ve kalın olmasını belirttik..     WordUygulama.Selection.ParagraphFormat.Alignment = Word.WdParagraphAlignment.wdAlignParagraphLeft;
     WordUygulama.Selection.Font.Bold = (int)Word.WdConstants.wdFirst;

     //datagridview'deki verileri word e aktardık.
     for (int i = 0; i < dataGridView1.Rows.Count; i++)
     {
         for (int j = 0; j < dataGridView1.Columns.Count-1; j++)
         {
  WordUygulama.Selection.TypeText(dataGridView1[j, i].Value.ToString() + " ");
         }
         WordUygulama.Selection.TypeParagraph();
     }

     //dosyayı kaydeteceğimiz yolu belirttik VE kaydettik
string Wyol = @"C:\Users\PC\Desktop\" + DateTime.Now.ToShortDateString() + ".docx";
WordDocument.SaveAs(Wyol, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing);

}

      Artık kodu geliştirmek size kalmış :) İsterseniz yazı tipi ve boyutunu, görüntüleyeceğiniz kağıt formatını da ayarlayabilirsiniz. Son olarak ben dosya yolu olarak masaüstünü belirttim, siz bu yolu istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.


2 Nisan 2013 Salı

C# - Matlab Bağlantısı

      Merhabalar, ilk yazımda sizlerle tezimde de kullandığım bir yöntemden bahsedeceğim.  Yaptığım araştırmalar sonucunda pek de net bir kaynak bulamadığım için elimden geldiğince açıklamaya çalışacağım. Matlab kodunu dll’e çevireceğiz ve bunu C# ile birlikte kullanacağız. Bu uygulamada Matlab R2008a ve Visual Studio 2010 kullandım.

      Öncelikle Matlab’da basit bir .m file oluşturalım ve ismi de ciz olsun. Şu kodları içine yazalım ve kaydedelim.
function ciz()

    t=-2:0.001:2;
    m=sin((2*pi).*t);
    plot(t,m);
    grid on;

end

Sonra Command Window penceresine deploytool yazalım ve enter'a basalım. Deployment Tool penceresi açılacaktır.


Bu pencereden ilk menüden yeni bir proje yaratıyoruz.


      Biz .Net’i seçiyoruz. İsmini ve nereye kaydedileceğini belirliyoruz. Sonra OK butonuna tıklıyoruz. Deployment penceremizde dosyamız oluştu. Projemize sağ tıklıyoruz Add File diyoruz ve kaydettiğimiz .m file dosyasını bulup ’a diyoruz.


      Daha sonra da Deployment Tool penceresindeki Save butonuna tıklıyoruz. Bunları yaptıktan sonra yine aynı deployment tool penceresindeki setting butonuna tıklıyoruz.  Açılan pencereden General sekmesindeki Compiler Options File ayarına geliyoruz. Burada browser butonuna tıklayıp kaydettiğimiz .prj uzantılı dosyayı seçiyoruz. Ve arkasında Ok diyoruz penceremizi kapatıyoruz. Brada son olarak ise deployment tool penceresindeki build the project sekmesine tıklıyoruz ve projemizin dll dosyasını oluşturuyoruz. Bu işlem bilgisayarınıza bağlı olarak uzun sürebilir.

      Şimdi dll dosyamız hazır. Visual Studio’da bir tane form uygulaması açıyoruz ve bir tane buton bir tane de label ekliyoruz. Daha sonra References’a sağ tıklayıp Add Reference diyoruz. İlk olarak matlab’ı kurduğumuz dizindeki MWArray.dll dosyasını eklemeliyiz. Benim bilgisayarımdaki yolu:  
D:\Program Files\MATLAB\R2008a\toolbox\dotnetbuilder\bin\win32\v2.0
Sonra kendi oluşturduğumuz dll’i ekliyoruz. Deployment Tool’da oluşturduğumuz projeyi kaydettiğimiz yerde bir tane de klasör oluşmuştur. O klasörün içinde distrib adında oluşan klasörün içindeki dll dosyamızı seçiyoruz ve tamam deyip projemize ekliyoruz. Daha sonra using kısmına

using MathWorks.MATLAB.NET.Arrays;
using Untitled1;

diyerek eklediğimiz dll dosyalarını tanımlıyoruz. Butonun çift tıklayıp altına şu kodları yazıyoruz:

            Untitled1class obj = new Untitled1class();
            obj.ciz();

daha sonra projemizi çalıştırıp butona tıkladığımızda grafiğimiz açılacaktır.

SQL Server - Satırları Birleştirme

Merhaba,  Bu yazımda sql server'da birden çok satırı birleştirip tek satır yapmayı anlatacağım. Senaryomuz şu şekilde olsun mesela; bir...